Kinh nghiệm kinh doanh Airbnb
Bí mật kinh doanh host Airbnb có lợi nhuận từ kinh nghiệm thực tế của Superhost
Ít vốn, khó đầu tư bất động sản, anh Thành đi đường vòng, thuê căn hộ để phát triển mô hình Airbnb.Anh Thành gia nhập kênh đầu tư mới mẻ dịch vụ ở ké trực tuyến được hơn một năm, địa bàn hoạt động là quận 4, Bình Thạnh và quận 2 (khu trục Xa lộ Hà Nội). Với dòng vốn mỏng, khoảng một tỷ đồng,…
Đọc thêm...